Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης χωρίς…. Διαβούλευση,

τέλη άρδευσης χωρίς κοστολόγηση καλλιεργειών

και Επιχειρησιακό πρόγραμμα γενικών αναφορών

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης (Δ.Ε.Δ.) επιτέλους στις 23-11-11 συνεδρίασε! Ενώ προβλέπεται νομικά να συνεδριάζει κάθε τρίμηνο, φτάσαμε στο τέλος του έτους για να τη δούμε. Τα θέματα της ήταν δύο: Το Επιχειρησιακό Σχέδιο (Ε.Σ.) και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2012.

Για το πρώτο παρουσιάστηκαν και πάλι γενικότητες. Όσα μέλη διατύπωσαν την άποψη για προτάσεις συγκεκριμένων δράσεων, συνάντησαν την άποψη του εισηγητή ότι είναι εκτός θέματος, αφού τώρα συζητούνται στρατηγικές (όπου συμφωνούν οι πάντες και αφορούν όλους τους Δήμους της χώρας).

Πότε θα συζητηθούν οι συγκεκριμένες δράσεις στην Δ.Ε.Δ.; Ποτέ!!!! Πότε θα συμπεριληφθούν δράσεις στο Επιχειρησιακό Σχέδιο; Στην Β΄ φάση που θα τελειώσει σε… επτά (7) ημέρες, στις 30-11-11!!!

Εμφανέστατη δηλαδή αστειότητα, υποτίμηση των Δημοτών και της Διαβούλευσης και προφανώς έλλειψη αναπτυξιακού σχεδίου. Η παράταξή μας πάντως κατέθεσε επί του Ε.Σ. συγκεκριμένη κριτική και πρόταση, που μπορεί όποιος θέλει να δει στην ιστοσελίδα μας.

Τελικά δράσεις για το Ε.Σ. καθορίστηκαν και συζητήθηκαν στο Δ.Σ. στις 29-11-11. Πρόκειται για μια λίστα με έργα και δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 383.834.000 € χωρίς καμία ιεράρχηση, χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα και χωρίς επιμέρους άθροιση κόστους των έργων με ίδιους πόρους, που είναι τα μόνα που μπορεί να προβλεφθεί η υλοποίησή τους. Ένα ευχολόγιο δηλαδή γενικής αναφοράς αναγκών (από όπου λείπουν και πάλι κάποιες σημαντικές ανάγκες) και που πάντως δεν μπορεί να λέγεται Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2012-14, αφού σ’ αυτή τη συγκεκριμένη τριετία δεν καθορίζεται τίποτα προς σίγουρη υλοποίηση.

Χάθηκε λοιπόν η ευκαιρία να εκπονηθεί ένα χρήσιμο, εφαρμόσιμο, επιστημονικό τριετές πρόγραμμα. Ο σημαντικότερος λόγος κατά την άποψή μας είναι η ανεπάρκεια της Δημοτικής αρχής, αφού δεν ασχολήθηκε, ούτε μπόρεσε να παρακολουθήσει καν τη διαδικασία σύνταξής του, αφήνοντας μόνη μια ιδιωτική εταιρεία να προσπαθεί να συγκροτήσει αναπτυξιακό σχέδιο. Οι εταιρείες όμως αφού δεν γνωρίζουν το τοπικό – πολιτικό γίγνεσθαι, είναι εργαλεία για την συγκρότηση τέτοιων μελετών, υπό την πολιτική καθοδήγηση των διοικήσεων. Αν οι διοικήσεις αδιαφορούν, τα αποτελέσματα είναι δυστυχώς πενιχρά. Απορία πάντως μας προξένησε η θετική ψήφος του συνόλου της αντιπολίτευσης.

Το τεχνικό πρόγραμμα που συζητήθηκε στη Δ.Ε.Δ. και εγκρίθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 24-11-11, είχε και πάλι τα χαρακτηριστικά της προχειρότητας, της κατάτμησης σε πολλά μικρά έργα απ’ ευθείας αναθέσεων και της μη προγραμματικής ένταξης. Η πρότασή μας και επ’ αυτού κατατέθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας.

Σημαντικό ζήτημα για την αγροτική ανάπτυξη είναι επίσης τα τέλη άρδευσης. Δυστυχώς υπήρξαν μεγάλες αυξήσεις (4-18 €/στρέμμα, 7-13 €/ώρα) που καθιστούν τις καλλιέργειες μέχρι και ασύμφορες. Η συζήτηση κατέδειξε ότι τα τέλη καθορίστηκαν με μια πρόχειρη κοστολόγηση λειτουργίας χωρίς να ληφθεί υπόψιν το σημαντικότερο: Το κόστος καλλιέργειας, δηλαδή η ίδια η ύπαρξη της αγροτικής οικονομίας.

Τέλος δειγματοληπτικά αναφέρουμε έγκριση δαπανών με αποφάσεις Δημάρχου: στις 18-10-11 φωτογραφικό υλικό (;) 824 €, στις 14-10-11 τοπογραφικές εργασίες (υπάρχει εξοπλισμός και τοπογράφοι του Δήμου)3.690 €, μεταφορά αδρανών (έχει ο Δήμος φορτηγά) 1.476 € και εκσκαφέας 2.657 € (υπάρχει δημοτικός εκσκαφέας). Απορούμε, αναρωτιόμαστε αλλά απάντηση και εδώ δεν θα λάβουμε.

Αιγίνιο 12 – 12 – 2011

Για την Σ.Ε.

Α. Νταγλιούδης

Χρ. Πρασκίδης