Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2011

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ Ο ΠΙΕΡΙΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΑΛΕΒΡΑΣ..

Ο Καλεβράς σε διάστημα μισού αιώνα γόνιμης δημιουργίας αγάπησε και ύμνησε την ανθρώπινη μορφή. Είτε αυτές ήταν οι απλές μητέρες, τα παιδιά, η οικογένεια, είτε αυτές εκπροσωπούσαν την παλαιά παράδοση του έλληνα γλύπτη όπως αποτυπώθηκαν σε δεκάδες έργα του για μορφές και προσωπικότητες του παλαιότερου και...
νεότερου ελληνισμού: μακεδονομάχους, πόντιους αγωνιστές, σπουδαίους παιδαγωγούς, μορφές της μακεδονικής ιστορίας (από τον Αλέξανδρο και τον Φίλιππο μέχρι τους πρωτοπόρους παιδαγωγούς του 20ού αιώνα).
Ο ουμανιστής Καλεβράς δεν τίμησε μόνο την ιστορία του τόπου του. Τίμησε και αποκρυστάλλωσε και τη γυναικεία μορφή: μορφές μητρικής αγάπης, δομές της ερωτικής και οικογενειακής παστάδας, φιλία και επιθυμία, λείες και εύκαμπτες μορφές που θέλγουν το μάτι μας και ευφραίνουν τις αισθήσεις.
Νομίζω πως αυτή η ικανότητα οφείλεται στη λαϊκή του καταγωγή και στην πεποίθησή του πως ο λαϊκός άνθρωπος διαθέτει το κριτήριο εκείνο που επιτρέπει να μεταβάλλει το αφηρημένο έργο σε προσωπική περιουσία. Δεν χρειάζεται να είναι κανένας σοφός για να καταλάβει πως η ομορφιά του ήλιου οφείλεται και στο σχήμα του όπως δεν χρειάστηκε ποτέ κανείς θεωρητικός της τέχνης για να αντιληφθεί ο απλός άνθρωπος ότι η Γκουέρνικα ή ο Σκεπτόμενος του Ροντέν μάς μιλάνε για τον κόσμο και τον άνθρωπο—κι ας μην είχε ιδέα κανείς τους για τον κυβισμό ή την αντιακαδημαϊκή τέχνη.