Παρασκευή, 29 Μαΐου 2009

Κ.Ε.Δ.

Γραφείο Τύπου Κ.Ε.Δ.Αθήνα, 28 Μαΐου 2009Διευκρινήσεις σχετικά με τον πρόσφατο διαγωνισμό της Κ.Ε.Δ. για την αξιοποίηση τριάντα ακίνητων σε περιφέρειες της Ελλάδας.Στα γραφεία της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου στις 27/05/09 συναντήθηκαν ο κ. Βασιλειάδης Δημήτριος, Δήμαρχος Πύδνας και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου κ. Κωνσταντίνος Φωτόπουλος. Η συνάντηση έλαβε χώρα μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα σημεία του πρόσφατου διαγωνισμού της Κ.Ε.Δ. για την αξιοποίηση τριάντα μεγάλων ακινήτων σε περιφέρειες της Ελλάδας, τα οποία προκαλούσαν ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου επιθυμεί να ενημερώσει το ευρύ κοινό πως ο εν λόγω διαγωνισμός αφορά στην υποστήριξη διαχείρισης 40 περίπου προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Κ.Ε.Δ. και Ο.Τ.Α., καρπός των οποίων, εκτός άλλων, επιδιώκουμε να είναι η αξιοποίηση και όχι η εκποίηση πενήντα και πλέον δημόσιων ακινήτων. Η διαδικασία για την κατάθεση σχεδίου αξιοποίησης θα είναι μακρόχρονη και σε κάθε περίπτωση θα ληφθούν υπόψη και τα συμφέροντα αλλά και οι ανησυχίες των τοπικών κοινωνιών, καθώς κάθε σχέδιο αξιοποίησης θα γίνεται αντικείμενο θεσμικής συνεργασίας από τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α.

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου θέλει να κάνει σαφές ότι οποιοδήποτε σχέδιο αξιοποίησης ακινήτων ανά την Ελλάδα στοχεύει στην οικονομική και περιβαλλοντική προστασία των τοπικών κοινωνιών και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτελεστεί εις βάρος ή εν αγνοία τους.

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, ακολουθώντας την πολιτική των ανοιχτών θυρών βρίσκεται πάντα στη διάθεση των τοπικών κοινωνιών για διαβούλευση και συνεργασία.