Τρίτη, 2 Ιουνίου 2009

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ»

Καλείστε σε Συνεδρίαση Δημοτ. Συμ/λίου, που θα γίνει στην αίθουσα Δημοτικού Συμ/λίου (Πολιτιστικό Κέντρο) την Τρίτη 9 Ιουνίου 2009 και ώρα 19.00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1 Αποδοχή χρηματοδότησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση Δημοτικών οδών και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λιτοχώρου».
Εισηγητής: Δήμαρχος.
2 Λήψη απόφασης για την έναρξη εφαρμογής του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001 : 2008.
Εισηγητες: : Κοψαχείλης Ευάγγελος – Μαύρου Φωτεινή
3 Χαρακτηρισμός τουριστικών περιοχών του Δήμου Λιτοχώρου.
Εισηγητής: Τραγανού Μαρία, Αντιδήμαρχος
4 Λήψη απόφασης για εκτέλεση με αυτεπιστασία έργων του πρ/σμού του Δήμου.
Εισηγητής: Κουριάτης Κ., Αντιδήμαρχος.
5 Αναμορφώσεις πρ/σμού οικ. έτους 2009.
Εισηγητής: Κουριάτης Κ., Αντιδήμαρχος.
6 Καθορισμός χώρων του αιγιαλού, οι οποίοι μπορούν να διατεθούν για ανάπτυξη ανακλίντρων και ομπρελών.
Εισηγητής: Στάχταρης Άρης, Δημοτ. Σύμ/λος.
7 Έγκριση ή μη του από 7-5-2009 πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής του ρέματος Τσουκανάρα.
Εισηγητής: Παπαδιαμαντή Ιωάννα, Δημοτ. Σύμ/λος.Ο Πρόεδροσ
Ε. K. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ